Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ที่ควรทำความเข้าใจก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ ufabeturbanedm4.com ผู้ใช้บริการทุกท่านควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึงจุดประสงค์ของการให้บริการในระบบต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ไปจนถึงเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะจำแนกรายละเอียดได้เป็นหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย โดยทางเว็บไซต์จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ออกไปยังสาธารณะ หากยังไม่ได้รับการอนุญาต
  2. หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ รวมไปถึงการเข้าร่วมเดิมพันที่อยู่ภายในเว็บไซต์ ufabeturbanedm4.com ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี
  3. สำหรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้กำหนดเอาไว้บนเว็บไซต์ ufabeturbanedm4.com ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  4. หากผู้ใช้บริการท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabeturbanedm4.com สามารถติดต่อเราได้ทาง contact@ufabeturbanedm4.com
  5. ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ ufabeturbanedm4.com ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกนั้น จะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ซึ่งถ้าหากบริษัทได้ตรวจพบภายหลังแล้วพบข้อมูลไม่เป็นความจริง ทางเราขอระงับใช้ยูสเซอร์ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  6. ในการใช้งานบนระบบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ufabeturbanedm4.com รวมไปถึงเรื่องของการทำธุรกรรมการเงิน ไม่ว่าจะเป็น การฝากและถอนเครดิต ผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดไว้
  7. เมื่อผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดเอาไว้ ทางเว็บไซต์ ufabeturbanedm4.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. หากพบเจอการกระทำความผิดใดที่เกี่ยวข้องกับการละเว้นเงื่อนไข และข้อบังคับตามที่เราได้กำหนดไว้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
  9. หลังจากการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น จะถือได้ว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับที่กำหนดไว้ในข้างต้นทั้งหมด โดยไม่อาจงดเว้นข้อใดข้อหนึ่ง และไม่อาจปฏิเสธเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ได้